październik 2022

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: [OWES] Wstępna Lista Rankingowa 20221031 Przypominamy, że grupy inicjatywne mają możliwość otrzymania drogą mailową kserokopii kart ocen formularzy...

Szanowni Państwo, w dniu 03.10.2022 r.. rozpoczynamy VII nabór wniosków (grup inicjatywnych) na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu  pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, który trwać będzie do dnia 25 października 2022 do godz. 15:00 O dotacje mogą ubiegać...