grudzień 2018

W grudniu 2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego zorganizował dwie wizyty studyjne dla przedstawicieli nowo powstających Zakładów Aktywności Zawodowej w Choszcznie oraz Gryfinie. W pierwszej z nich do Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile pojechali przyszli pracownicy ZAZ-u z Choszczna. Druga zorganizowana została...

12 grudnia w Stargardzie wzięliśmy udział w spotkaniu informacyjno-animacyjnym pt. “Programy, fundusze i lokalny system wsparcia organizacji pozarządowych w regionie stargardzkim, które poświęcone zostało programom: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019, Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego. Część poświęconą działalności...

30 listopada 2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Bratek” zorganizował w Barlinku konferencję pt. „Systemowe rozwiązania wspierające rehabilitację społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Państwowego...