czerwiec 2020

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury odwoławczej od wyników wstępnej listy rankingowej. W załączeniu przekazujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu...

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o wydłużeniu do dnia 31 lipca 2020 r. terminu składania wniosków w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. W razie zainteresowania Państwa podmiotów wyżej wskazanym konkursie, prosimy o kontakt z doradcami OWES. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu pracy Komisji Oceny Wniosków. W załączeniu przekazujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...