kwiecień 2020

Dzień dobry, W związku ze zmianami (tzw. tarcza 2.0.) ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa), w załączeniu przysyłamy zestawienie najbardziej istotnych instrumentów wsparcia (z uwzględnieniem dość szerokiego spectrum działania przedsiębiorstw społecznych) przygotowane przez Prawników obsługujących OWES w regionie stargardzkim. Zestawienie (poza omówieniem poszczególnych instrumentów) przedstawia...

Szanowni Państwo, W ostatnim czasie jako Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymaliśmy rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mającą na celu uruchomienia w ramach realizowanych już projektów modelu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej poprzez zakup od nich produktów i usług, które następnie nieodpłatnie przekazywane byłyby do...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA-  WSPARCIE ZUS Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych  Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły  w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia....