Komunikat OWES w sprawie rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – zakupy usług i produktów PES

Komunikat OWES w sprawie rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – zakupy usług i produktów PES

Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie jako Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymaliśmy rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mającą na celu uruchomienia w ramach realizowanych już projektów modelu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej poprzez zakup od nich produktów i usług, które następnie nieodpłatnie przekazywane byłyby do tych instytucji i podmiotów, które wsparcia służącego niwelowaniu skutków COVID-19 potrzebują najbardziej. Informujemy, że pracujemy aktualnie nad wypracowaniem takiego modelu i naniesieniem stosownych w zmian w realizowanych projektach.
Mamy nadzieję na uruchomienie tego wsparcia jak najszybciej, o czym poinformujemy Państwa bezzwłocznie, niemniej wymaga to spełnienia szeregu procedur.”