Standardy OWES

Wsparcie infrastrukturalne ekonomii społecznej polega przede wszystkim na tworzeniu sieci wyspecjalizowanych instytucji, które animują i wspierają powstawanie oraz bieżącą działalność PES. System AKSES koncentruje się na wdrożeniu standardów działania wśród OWES, a następnie zapewnieniu poprzez akredytację tych podmiotów, iż standardy są stosowane w praktyce. AKSES jest systemem o charakterze otwartym i uczącym się, co pozwala oczekiwać, że działalność sektora ekonomii społecznej będzie wspierana w profesjonalny i efektywny sposób, nie ograniczający jednak oddolnego charakteru inicjatyw, wynikającego ze zdefiniowanych lokalnie potrzeb.

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Więcej o procesie akredytacji mogą znaleźć Państwo pod adresem: http://akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/