Przyznane wsparcie finansowe

Poniżej przedstawiamy tabelę udzielonego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0003/23