Przyznane wsparcie finansowe

Poniżej przedstawiamy tabelę udzielonego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0003/23

NazwaNr ewidencyjny z odpowiedniego rejestru (np. KRS, KRKGW, inny)Data wsparciaKwota przyznanego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznymZakres przyznanego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym
Fundacja Oświatowa Realizujmy MarzeniaNIP: 853151930215.04.2024 r.127 258,00 zł
w tym:

 • wsparcie na utworzenie miejsca pracy: 62 458,00 zł
 • wsparcie na utrzymanie miejsc pracy: 64 800,00 zł
Specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanej wsparcia na utworzenie miejsca pracy w PS

 1. Meble biurowe,
 2. Remont pomieszczenia (sekretariatu),
 3. Zakup sprzętu np. laptop, drukarka itp.,
 4. Zmywarka kapturowa,
 5. Piec konwekcyjny.

W zakresie wsparcia finansowego na utrzymanie miejsc pracy w PS, pokryte zostaną koszty:
Kwota wsparcia w całości zostanie przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia dla 2 osób zatrudnionych w PS po 2 700 zł netto miesięcznie.

Fundacja Przyjaciele AncymonkaNIP: 594160983609.04.2024 r.127 258,00 zł
w tym:

 • wsparcie na utworzenie miejsca pracy: 62 458,00 zł
 • wsparcie na utrzymanie miejsc pracy: 64 800,00 zł
Specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanej wsparcia na utworzenie miejsca pracy w P

 1. Monitor interaktywny, magiczny dywan z pakietem rewalidacyjnym, uchwyt, usługa montażowa,
 2. Laptop – 2 sztuki,
 3. Zestaw pomocy dydaktycznych,
 4. Zestaw pomocy plastycznych,
 5. Zestaw pomocy sensorycznych,
 6. Urządzenie wielofunkcyjne,
 7. Materiały biurowe,
 8. Zestaw mebli biurowych.

W zakresie wsparcia finansowego na utrzymanie miejsc pracy w PS, pokryte zostaną koszty:
Kwota wsparcia w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenie nowozatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzenia w tym składki ZUS, podatki itp.

Spółdzielnia Socjalna „Nad Drawą”NIP: 594160501128.03.2024 r.63 629,00 zł
w tym:

 • wsparcie na utworzenie miejsca pracy: 31 229,00 zł
 • wsparcie na utrzymanie miejsc pracy: 32 400,00 zł
Specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanej wsparcia na utworzenie miejsca pracy w PS

 1. Szklarnia specjalistyczna z wyposażeniem
 2. Stoły robocze
 3. Urządzenie do mieszania komponentów do nasadzeń
 4. Wózki ogrodowe
 5. Nagrzewnica
 6. Pompa WOM do podlewania roślin
 7. Nawozy do kwiatów
 8. Artykuły ogrodnicze: doniczki, ziemia, ukorzeniacz.

W zakresie wsparcia finansowego na utrzymanie miejsc pracy w PS, pokryte zostaną koszty:
Wsparcie obejmuje koszty funkcjonowania miejsca pracy w pierwszym okresie od utworzenia (12 miesięcy) tj. koszty zatrudnienia (częściowe pokrycie wynagrodzenia netto) osoby na nowotworzonym miejscu pracy.

SIRIA Spółdzielnia SocjalnaNIP: 594160546513.03.2024 r.317 516,00 zł
w tym:

 • wsparcie na utworzenie miejsca pracy: 124 916,00 zł
 • wsparcie na utrzymanie miejsc pracy: 129 600,00 zł
Specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanej wsparcia na utworzenie miejsca pracy w PS

 1. Wykonanie i uruchomienie kotłowni wraz z instalacją CO i COW 91.931,31
 2. Zakup i montaż wyposażenia kuchni wraz z dostawą ( zabudowa i wyposażenie)
 3. Wstawienie okien zgodnie z posiadaną decyzją pozwoleniem na budowę w pomieszczeniu kuchennym.

 

W zakresie wsparcia finansowego na utrzymanie miejsc pracy w PS, pokryte zostaną koszty:
Planuje się przeznaczyć wsparcie koszty zatrudnienia, w tym na wynagrodzenie w okresie pierwszych 12 m-cy pracy nowozatrudnionych osób w wysokości 2.700,00 zł / osobę.

Stowarzyszenie PomorzankaNIP: 858186812813.03.2024 r.318 145,00 zł
w tym:

 • wsparcie na utworzenie miejsca pracy: 156 145,00 zł
 • wsparcie na utrzymanie miejsc pracy: 162 000,00 zł
Specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanej wsparcia na utworzenie miejsca pracy w PS

 1. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób na wózkach
 2. Ubezpieczenie samochodu
 3. Kurs prawa jazdy z egzaminem dla 1 osoby
 4. Badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające do pracy za kierownicą dla 3 osób
 5. Sprzęt komputerowy i peryferyjny – komplet (laptop, urządzenie wielofunkcyjne)
 6. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy + egzamin (5 osób_
 7. Odzież ochronna – zestaw (kurtka, bluza, spodnie, koszulka, kurtka zimowa, obuwie) 5 osób

 

W zakresie wsparcia finansowego na utrzymanie miejsc pracy w PS, pokryte zostaną koszty:
Planuje się przeznaczyć wsparcie na koszty zatrudnienia, w tym na wynagrodzenie w okresie pierwszych 12 m-cy pracy nowozatrudnionych osób w wysokości 2.700,00 zł / osobę.

Pełnosprawni sp. z o.o.NIP: 858187921525.01.2024 r.636 290,00 zł

w tym:

 • wsparcie na utworzenie miejsc pracy: 312 290,00 zł,
 • wsparcie na utrzymanie miejsc pracy: 324 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie umożliwia utworzenie nowego działu PS – działu gastronomicznego. W jego ramach utworzona i prowadzona będzie nowa Restauracja Boho oferująca zatrudnienie i rozwój zawodowy osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym. Restauracja Boho zlokalizowana zostanie w Gryfinie w wynajmowanym przez PS dwusalowym lokalu przy ul. Konopnickiej 12 i oferować będzie równolegle dwie usługi gastronomiczne – usługę restauracyjną prowadzoną w oparciu o model restauracja a la carte (sala 1), oraz usługę gastronomiczną organizowaną na potrzeby organizacji imprez okazjonalnych (sala 2 – bankietowa). Tym samym w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia powstanie 10 nowych miejsc pracy.

 

Specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanej wsparcia na utworzenie miejsca pracy w PS

 1. Materiały do prac budowlano-adaptacyjnych kuchni, restauracji i sali bankietowej – w tym wyposażenie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 2. Galanteria ceramiczna, szkło, sztućce, dodatki
 3. Wyposażenie sprzętowe kuchni i baru
 4. Sprzęt sprzedażowy POS (tablet kasowy + 2x kelnerski, drukarki bonowe, fiskalne)
 5. System monitoringu
 6. Meble do sali restauracyjnej i eventowej
 7. Materiały konstrukcyjne do ogrodu/letnio-zimowego
 8. Meble zewnętrzne do ogrodu letniego/zimowego, podgrzewacze ogrodowe, akcesoria zewnętrzne
 9. Usługi wdrożeniowe (projektowanie graficzne, fiskalizacja, HCAAP etc)
 10. Wizualizacja zewnętrzna restauracji (zewnętrzny NEON LED)

 

W zakresie wsparcia finansowego na utrzymanie miejsc pracy w PS, pokryte zostaną koszty:

 1. wynagrodzenia,
 2. obowiązkowych opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 3. koszty badań BHP i inne,
 4. koszty najmu,
 5. koszty mediów (prąd, gaz i inne)