Maj 2021

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem procedury odwoławczej przekazujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ostateczna Lista Rankingowa...

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do projektu "SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”, wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych" Ostateczna lista rankingowa...

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie trwa nabór wniosków w ramach  Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii: Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS V. Społecznie odpowiedzialny samorząd Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: Listy rankingowe KOFR_GI_zakwalifikowane Listy rankingowe KOFR_GI_niezakwalifikowane Przypominamy, że grupy mają możliwość otrzymania drogą mailową kserokopii kart ocen formularzy rekrutacyjnych...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu pracy Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów). W załączeniu przekazujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...