marzec 2022

Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie z zakresu pisania projektów pn. "Jak napisać projekt i skąd pozyskać środki na działania organizacji? - krok po kroku." Program szkolenia - tutaj Formularz zgłoszeniowy - tutaj Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w budynku Ochotniej Straży Pożarnej w Dargomyślu (Gmina Dębno) 23 kwietnia 2022 roku (sobota)...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wydarzenia animacyjnego pn....

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy OSTATECZNĄ listę rankingowa utworzoną w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: Ostateczna lista rankingowa...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: Wstępna lista rankingowa 20220315 Przypominamy, że grupy inicjatywne mają możliwość otrzymania drogą mailową kserokopii kart ocen formularzy rekrutacyjnych...

Szanowni Państwo, SZOWES wraz z parnterem Fundacją Biznes Innowacje Networking, serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie networkingowe, łączące podmioty ekonomii społecznej z przedstawicielami biznesu. Spotkanie odbędzie się w Stargardzie Centrum Nauki Filary w dniu 3103.2022. Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wydarzeniem odsyłamy do strony rekrutacyjnej na profilu evenea.pl....