wrzesień 2021

Forum Inkluzywnego HR 2021 "Dostępność" , zaczynamy dzisiaj o godzinie 10:00 zapraszamy do uczestnictwa w Forum, szczegóły poniżej 𝐙𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐨 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐈 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄. W trakcie FORUM rozmawiać będziemy też o polskich i europejskich rozwiązaniach sektora ekonomii społecznej w procesie budowania dostępności, współpracy zatrudnieniowej sektora ES z sektorem...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu pracy Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów). W załączeniu przekazujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Szanowni Państwo, w związku z koniecznymi działaniami merytorycznymi w terenie, informujemy o przesunięciu zaplanowanego na wtorek 21.09.2021 r., dyżuru doradców w biurze terenowym OWES w Choszcznie. Jednocześnie informujemy, że wspomniany dyżur  zostanie zrealizowany dzień wcześniej tj. w poniedziałek 20.09.2021 r. w razie pytań i wątpliwości prosimy o...

Szanowni Państwo, Informuje, że rozpoczęto konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” wraz z projektem „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” Uwagi można zgłaszać  zgodnie z...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim”, „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”, „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wydarzenia animacyjnego pn....