Rozeznanie Rynku nr FPA/SZOWES-OWES-RST/01/09/2021

Rozeznanie Rynku nr FPA/SZOWES-OWES-RST/01/09/2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wydarzenia animacyjnego pn. „ Projekt Networking” w celu sieciowania podmiotów ekonomii społecznej z lokalnym biznesem. Szczegóły w załączeniu.

Rozeznianie rynku nr FPASZOWES-OWES-RST_01_09_2021

Oferta_wydarzenie animacyjne