maj 2022

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków - Biznesplanów w ramach projektu "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" poniżej publikujemy wstępną listę rankingową. Z zainteresowanymi podmiotami ekonomii społecznej będziemy kontaktować się indywidualnie.   Wstępna lista rankingowa 20220531...

Szanowni Państwo, Dnia 16.05.2022 rozpoczynamy  VI Nabór Biznesplanów w projekcie “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo – doradczym OWES. Nabór jest zamknięty i dotyczy...