Wstępna lista rankingowa – Komisja Oceny Wniosków (Biznesplanów) 31.05.2022

Wstępna lista rankingowa – Komisja Oceny Wniosków (Biznesplanów) 31.05.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków – Biznesplanów w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” poniżej publikujemy wstępną listę rankingową. Z zainteresowanymi podmiotami ekonomii społecznej będziemy kontaktować się indywidualnie.

 

Wstępna lista rankingowa 20220531