maj 2023

Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie do zgłoszeń na wizytę studyjną pn. "Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych". Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej z m.in. Gniezna, Obornik, Konina odbędzie się w dn. 15.06 (czwartek) - 16.06.2023 (piątek). Poniżej do pobrania szczegółowy program wizyty, oraz formularz zgłoszeniowy: Program_wizyta_studyjna_15-16.06.2023 Zgloszenie_wizyta_studyjna_15-16.06.2023 Celem...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy: UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/18, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy: UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/18, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. ogłasza rozstrzygnięcie rozeznania rynku obejmującego zorganizowanie wizyty studyjnej “Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych” szczegóły w...