Rozeznanie rynku nr 4CCES/OWES-RST/01/04.2023 – rozstrzygnięcie

Rozeznanie rynku nr 4CCES/OWES-RST/01/04.2023 – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy: UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/18, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. ogłasza rozstrzygnięcie rozeznania rynku obejmującego zorganizowanie wizyty studyjnej “Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych”
szczegóły w załączeniu: