Bez kategorii

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o aktualizacji regulaminów projektu. Nowe wersje regulaminów obowiązują od dnia 15 kwietnia 2024 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Regulamin uczestnictwa w projekcie SZOWES 2023-2027 ver 1.1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej ver1.1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu lub...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr...

Szanowni Państwo, Dnia 22.01.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu "SZOWES - OWES w regionie stargardzkim PLUS" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,...

Od 01.10.2023 roku mamy przyjemność realizować projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego + pn. "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim PLUS". Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami. Zapraszamy do kontaktu i wspólnego działania! Regulamin uczestnictwa w projekcie...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy rozstrzygnięcie rozeznania rynku dotyczącego wyboru wykonawcy w zakresie usługi organizacji wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu choszczeńskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" (nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18) realizowanego...

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18, "4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303 zaprasza do składania ofert na...