grudzień 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: Listy rankingowe KOFR_GI_zakwalifikowane Przypominamy, że grupy inicjatywne mają możliwość otrzymania drogą mailową kserokopii kart ocen formularzy rekrutacyjnych wyłącznie...