październik 2023

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy rozstrzygnięcie rozeznania rynku dotyczącego wyboru wykonawcy w zakresie usługi organizacji wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu choszczeńskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" (nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18) realizowanego...

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18, "4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303 zaprasza do składania ofert na...