Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 4CCES/OWES-RST/01/09.2023

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 4CCES/OWES-RST/01/09.2023

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy rozstrzygnięcie rozeznania rynku dotyczącego wyboru wykonawcy w zakresie usługi organizacji wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu choszczeńskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” (nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu:

Rozstrzygniecie_4CCES_OWES-RST_01_09.2023