sierpień 2023

Szanowni Państwo, "4C Centrum Ekonomii Społecznej" zaprasza serdecznie do zapoznania się z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na organizację wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu gryfińskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Gryfino w ramach projektu "SZOWES - OWES w...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy: UDA-RPZP.07.03.00-32-K002/18, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz...