Rozeznanie rynku nr 4CCES/OWES-RST/01/08.2023 – wydarzenie animacyjne

Rozeznanie rynku nr 4CCES/OWES-RST/01/08.2023 – wydarzenie animacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy: UDA-RPZP.07.03.00-32-K002/18, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu gryfińskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Gryfino w ramach projektu: „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”.
Szczegóły w załączeniu: