Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4CCES/OWES-RST/01/08.2023

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4CCES/OWES-RST/01/08.2023

Szanowni Państwo,

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” zaprasza serdecznie do zapoznania się z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na organizację wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu gryfińskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Gryfino w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”.

Zapytanie ofertowe realizowane przeprowadzone zostało w związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy: UDA-RPZP.07.03.00-32-K002/18.

Szczegóły poniżej:
Protokół Rozeznania rynku nr 4ccesowes-rst0108.2023