[REKRUTACJA] Wizyta studyjna „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych” 15-16.06.2023

[REKRUTACJA] Wizyta studyjna „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych” 15-16.06.2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy bardzo serdecznie do zgłoszeń na wizytę studyjną pn. „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych”. Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej z m.in. Gniezna, Obornik, Konina odbędzie się w dn. 15.06 (czwartek) – 16.06.2023 (piątek).

Poniżej do pobrania szczegółowy program wizyty, oraz formularz zgłoszeniowy:

Celem wizyty jest wsparcie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej / jednostek samorządu terytorialnego oraz osób zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, wzmocnienie ich potencjału merytorycznego i organizacyjnego oraz podniesienie kompetencji niezbędnych do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, a także wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracjami.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizycie studyjnej prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia (wzór w załączeniu) do dnia 7 czerwca 2023 r. (środa):

  • na adres mailowy – zbigniew.m.stafinski@owes.es,
  • osobiście: Biuro Szczecin ul. Tkacka 19-22/303, lub Biuro Stargard ul. Czarnieckiego 2/3 lok. e,


Osoba do kontaktów w sprawie wizyty:
Zbigniew M. Stafiński, tel. 508 280 239