Rozeznanie rynku nr 4CCES/OWES-RST/01/05.2023 – wydarzenie animacyjne

Rozeznanie rynku nr 4CCES/OWES-RST/01/05.2023 – wydarzenie animacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy: UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/18, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfińskiego, choszczeńskiego, stargardzkiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Pyrzyce, w ramach projektu: „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”.
Szczegóły w załączeniu: