Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.

Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.

Szanowni Państwo,

Informuje, że rozpoczęto konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” wraz z projektem „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”

Uwagi można zgłaszać  zgodnie z przygotowanym wzorem tabeli i przesyłać na adres: Konsultacje.KPRES@mrips.gov.pl

Konsultacje trwają do 8 października br.

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej MRiPS

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-uchwaly-rady-ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-przyjecia-programu-pod-nazwa-krajowy-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej-do-2023-roku-ekonomia-solidarnosci-spolecznej