Ostateczna Lista Rankingowa – WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Ostateczna Lista Rankingowa – WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania po Komisji Oceny Biznesplanów w ramach projekt „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”

Ostateczna Lista Rankingowa 20210927