Aktualizacja Regulaminów Projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim PLUS”

Aktualizacja Regulaminów Projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim PLUS”

Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualizacji regulaminów projektu. Nowe wersje regulaminów obowiązują od dnia 15 kwietnia 2024 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Regulamin uczestnictwa w projekcie SZOWES 2023-2027 ver 1.1

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej ver1.1

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu lub instytucji ver 1.1

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RUP Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RUP Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis ver 1.1

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RUP Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis ver 1.1

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RUP Umowa na otrzymanie wsparcia w ramach SZOWES ver 1.1

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RUP Plan działania – indywidualna ścieżka wsparcia ver 1.1

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RUP Wniosek o przyznanie bonu rozwojowego ver 1.1

ZAŁĄCZNIK NR 8a DO RUP Materiał o kwalifikacjach

ZAŁĄCZNIK NR 8b DO RUP Wzór umowy na realizację szkolenia w ramach bonu rozwojowego ver 1.1

 

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO NA TWORZENIE U UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PS:

Regulamin wsparcia finansowego w projekcie SZOWES 2023-2027 ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RWF Wniosek o udzielenie wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS wraz z biznesplanem ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RWF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ver. 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RWF Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RWF Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RWF Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RWF Umowa wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RWF Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RWF Umowa o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO RWF Informacja o numerze rachunku płatniczego do przekazania wsparcia finansowego ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO RWF Oświadczenie o zachowaniu trwałości miejsca pracy ver 1.2

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO RWF Oświadczenie o spełnieniu definicji PES ver 1.2