LISTA RANKINGOWA – KOMISJA OCENY WNIOSKÓW 20.02.2024 r.

LISTA RANKINGOWA – KOMISJA OCENY WNIOSKÓW 20.02.2024 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0003/23.

Tym samym poniżej publikujemy listę rankingową:

Lista Rankingowa 20.02.2024

 

Z zainteresowanymi podmiotami ekonomii społecznej będziemy kontaktować się indywidualnie.