Rozeznanie rynku nr NR FPA/SZOWES-OWES-RST/02/09/2021

Rozeznanie rynku nr NR FPA/SZOWES-OWES-RST/02/09/2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektów „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim”, „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”, „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie konferencji „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami”.

szczegóły w załączeniu