OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA. WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA. WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo,

poniżej ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do projektu „SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”, wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”

Ostateczna lista rankingowa