WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – KOMISJA OCENY WNIOSKÓW (BIZNESPLANÓW) 17.11.2022

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – KOMISJA OCENY WNIOSKÓW (BIZNESPLANÓW) 17.11.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków – Biznesplanów w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” poniżej publikujemy wstępną listę rankingową. Z zainteresowanymi podmiotami ekonomii społecznej będziemy kontaktować się indywidualnie.

Wstępna lista rankingowa 20221117