Aktualności

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: Wstępna lista rankingowa 20220315 Przypominamy, że grupy inicjatywne mają możliwość otrzymania drogą mailową kserokopii kart ocen formularzy rekrutacyjnych...

Szanowni Państwo, SZOWES wraz z parnterem Fundacją Biznes Innowacje Networking, serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie networkingowe, łączące podmioty ekonomii społecznej z przedstawicielami biznesu. Spotkanie odbędzie się w Stargardzie Centrum Nauki Filary w dniu 3103.2022. Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wydarzeniem odsyłamy do strony rekrutacyjnej na profilu evenea.pl....

Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie z zakresu pisania projektów pn. "Jak napisać projekt i skąd pozyskać środki na działania organizacji? - krok po kroku." Program szkolenia - tutaj Formularz zgłoszeniowy - tutaj Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipiańska 4 12.03. (sobota) w godz. 9:00 -...

Szanowni Państwo, w dniu 01.02.2022 r. rozpoczynamy VI nabór wniosków (grup inicjatywnych) na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu  pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, który trwać będzie do dnia 28 lutego 2022 do godz. 15:00 O dotacje mogą ubiegać...

Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie z zakresu pisania projektów pn. "Jak napisać projekt i skąd pozyskać środki na działania organizacji? - krok po kroku." Program szkolenia - tutaj Formularz zgłoszeniowy - tutaj Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Biurze OWES w Gryfinie ul. Szczecińska 33 (budynek PSONI Gryfino) 19.02. (sobota) w godz....

Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie z zakresu pisania projektów pn. "Jak napisać projekt i skąd pozyskać środki na działania organizacji? - krok po kroku." Program szkolenia - tutaj Formularz zgłoszeniowy - tutaj Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Biurze OWES w Stargardzie ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e 05.02. (sobota) w godz....