Aktualności

W związku z realizacją projektu „ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wizyty...

Zespół marketingowy OWES działa pełną parą, przygotowując stra-tegie marketingowe oraz materiały promocyjne dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z regionu stargardzkiego objętych naszym wsparciem. W październiku rozpoczęły się prace nad modelem biznesowym i marką Spółdzielni Socjalnej “Mała Ina”. Efekty już za kilka miesięcy....

Na takich wydarzeniach nie może nas zabraknąć! 12 października Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie obchodził 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano konferencję z poczęstunkiem i tortem, a po jej zakończeniu goście mogli zagrać w naszą objazdową grę socjeta.es....

9 października w Nowielinie zorganizowaliśmy szkolenie pt. “Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach. Szkolenie poprowadził Marek Koteras, certyfikowany Trener ICC z Wałcza....

W lipcu 2018 r. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego dołączył do grona partnerów kampanii „Taki Jak Ja”, propagującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Celem kampanii było zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i promowanie wiedzy o ich zdolnościach,...