Kampania społeczna „Taki Jak Ja”

Kampania społeczna „Taki Jak Ja”

W lipcu 2018 r. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego dołączył do grona partnerów kampanii „Taki Jak Ja”, propagującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Celem kampanii było zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i promowanie wiedzy o ich zdolnościach, znaczeniu oraz wkładzie w rynek pracy. Przez cały okres trwania kampanii, czyli do października 2018 r., OWES współorganizował szereg spotkań z zainteresowanymi ideą Kampanii Podmiotami. Projekt finansowany był ze środków PFRON, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.