Zaproszenie do składania ofert – organizacja wizyty studyjnej

Zaproszenie do składania ofert – organizacja wizyty studyjnej

W związku z realizacją projektu „ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wizyty studyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej pn.: „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki ZAZ w województwach wielkopolskim oraz dolnośląskim” zgodnie z załączonym zapytaniem.

OWES-RST RR wizyta studyjna Wrocław

OWES-RST wizyta studyjna Wrocław_program

OWES-RST RR wizyta studyjna Wrocław_oferta