W marketingu siła

W marketingu siła

Zespół marketingowy OWES działa pełną parą, przygotowując stra-tegie marketingowe oraz materiały promocyjne dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z regionu stargardzkiego objętych naszym wsparciem. W październiku rozpoczęły się prace nad modelem biznesowym i marką Spółdzielni Socjalnej “Mała Ina”. Efekty już za kilka miesięcy.