Opis dostępności biura CES STARGARD

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Stargard ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Stargard Tomasz Lalik tel. 789 485 036, tomasz.lalik@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki.

 

1. Opis sposobu dojazdu
a) PKP Stacja Stargard – ul. Dworcowa 2, ok. 600 m pieszo,
b) Autem – dedykowane pojedyncze miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przed wejściem do budynku,
c) Taxi – przykładowe Taxi Stargard (91) 579-00-00 lub +48 665 790 000, K&M SZACH TAXI (91) 573 33 33 lub +48 605 733 333.

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony parkingu. Biuro CES Stargard znajduje się na I piętrze. Stopnie schodów proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w jednostronną poręcz. Wewnątrz biura brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od strony Straży Miejskiej. Wszystkie ciągi komunikacyjne zapewniają szerokość umożliwiającą poruszanie się osób na wózkach lub z pomocą narzędzi wspomagających (laska/chodzik) oraz dotarcie do sanitariatów. Dostępna winda bez przewodników głosowych i oznaczeń w języku braila. Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.stargard@owes.es, tomasz.lalik@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (Tomasz Lalik tel. 789 485 036, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki,
d) przed wizytą w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia najkorzystniejszego terminu spotkania.

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Biuro CES Stargard nie posiada toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością.