Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” w związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach wyżej wspomnianego projektu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem Merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel. 663 921 836, maciej.rebilas@owes.es

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:

Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023

Załącznik nr 1 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia PES_PS_instytucji

Załącznik nr 2 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia osoby fizycznej

Załącznik nr 3 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Plan działania – indywidualna ścieżka wsparcia

Załącznik nr 4 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego(1)

Załącznik nr 5 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik nr 6 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem_osobą zależną

Załącznik nr 7 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Załącznik nr 8 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie środków na uwtrozenie miejsca pracy

Załącznik nr 9 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Biznesplan

Załącznik 9a Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik 9b Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Oświadczenie o podatku VAT

Załącznik nr 10 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Karta oceny formalno – merytrycznej oceny biznesplanu

Załącznik nr 11 Regulamin SZOWES dotacje 2019-2023 Oświadczenie o nr rachunku bankowego

Załącznik nr 12 Regulamin SZOWES dotacje 2019-2023 o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 14 Regulamin SZOWES dotacje 2019-2023 Oświadczenie o dokonaniu zakupów

Załącznik nr 15 Regulamin SZOWES dotacje 2019-2023 Szczegółowe zessztawienie towarów i usług