Zaproszenie na szkolenia

Zaproszenie na szkolenia

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy szkolenia dla grup inicjatywnych ubiegających się o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szkolenia maja charakter obowiązkowy dla wszystkich członków grupy. 

Terminy: 22.07, 23.07, 24.07.2019 (3 dni)
Godziny trwania: od 9.00 do 16.00 
Adres: Świetlica Wiejska – Nowogródek Pomorski (Plac Św. Floriana 8 Nowogródek Pomorski (obok dębu w centrum Wsi).
Szczegółowa tematyka: 
22.07.2019- ,,Pisanie biznes planu oraz zasady wydatkowania i rozliczanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych” – Trener Alicja Stępniak.
23.07.2019- ,,Zarządzanie, organizacja i planowane strategiczne w przedsiębiorstwach społecznych” – Trener Krzysztof Musiatowicz
24.07.2019 – ,,Marketing, kształtowanie oferty i komunikacja z klientem przedsiębiorstwa społecznego”- Trener Andrzej Smoliński
Ważne: 
–  przysługuje Państwu zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia z miejsca zamieszkania;
– w przypadku pytań prosimy o kontakt: Alicja Stępniak, tel.: 573 166 384.