Relacja – Kierunkowanie współpracy na rzecz rozwoju lokalnej oferty turystycznej

Relacja – Kierunkowanie współpracy na rzecz rozwoju lokalnej oferty turystycznej

Szanowni Państwo,

Dnia 12.08.2019 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego miał niezwykłą przyjemność współorganizować spotkanie sieciujące pt. „Kierunkowanie współpracy na rzecz rozwoju lokalnej oferty turystycznej”. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności i Dialogu w Przelewicach. Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz samorządu w tym wicestarosta powiatu pyrzyckiego Pani Ewa Gąsiorowska – Nawój, która wraz z Panem Remikiem Pajorem przedstawili największe walory turystyczne powiatu, prezentując zarówno perły architektoniczne jak i skarby natury. Następnie głos zabrał Pan Damian Greś – Prezes Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej wskazując na instytucjonalne ramy organizacji turystyki w Polsce. O turystyce społecznej i jej roli w kształtowaniu potencjału i rozwoju społeczeństw lokalnych powiatu opowiadał Paweł Klimek – Animator OWES. Spotkanie było także okazją do wymiany zdań nt. sposobu rozwoju usług i produktów turystyki społecznej w subregionie stargardzkim co jest jedną z kluczowych misji Naszego Ośrodka w kolejnych latach, a czego dowodem była obecność na spotkaniu koordynatora merytorycznego OWES w osobie Pana Macieja Rębilasa.