Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Ostateczna lista rankingowa