Forum inkluzywnego HR 2019

Forum inkluzywnego HR 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przedstawiciele OWES w regionie stargardzkim mieli zaszczyt uczestniczyć 24.09.2019 w Forum Inkuzywnego HR. Spotkanie praktyków z dziedziny zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z przedstawicielami biznesu, a także instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej odbyło się w halach magazynowych PDC Logistic w Szczecinie. Podczas owego spotkania koordynator merytoryczny naszego OWES Maciej Rębilas miał zaszczyt wygłosić prelekcję pt. „Możliwości i korzyści outsourcingu usług w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej”

serdecznie dziękujemy za zaproszenie.