Harmonogram wsparcia listopad – grudzień 2019

Harmonogram wsparcia listopad – grudzień 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogram wsparcia OWES  w miesiącach listopad – grudzień 2019 roku

Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciu Uwagi
1. Stały dyżur w biurze w Stargardzie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard
tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es
W każdym tygodniu – poniedziałek, oraz piątek. Dodatkowo każdy pierwszy wtorek, oraz czwartek danego miesiąca. od godz. 09.00 do godz. 14.00 w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
2. Stały dyżur w biurze w Gryfinie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
tel.: 502 570 949, e-mail: ces.gryfino@owes.es
Poniedziałek

Środa

od godz. 09.00 do godz. 15.30
od godz. 09.00 do godz. 15.00
w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
3. Stały dyżur w biurze w Choszcznie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno
e-mail: ces.choszczno@owes.es
Wtorek
Czwartek
od godz. 10.00 do godz. 14.00 w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
4. Stały dyżur w biurze w Przelewicach (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) Przelewice 17, 74-210 Przelewice
tel.: 511 786 302,
e-mail: ces.przelewice@owes.es
Środa

Czwartek

od godz. 09.30 do godz. 15.30
od godz. 09.30 do godz. 16.00
w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
5. Narzędzia marketingowe – czym są i jak ich skutecznie używać do celów wizerunkowych, frekwencyjnych i sprzedażowych. Stargard, ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard 16.11.2019 od godz. 09.00 do godz. 16.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
6. Skąd wziąć pieniądze na inicjatywy lokalne? – zewnętrzne finansowanie przedsięwzięć lokalnych od podstaw. Stargard , ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard 23.11.2019 od godz. 09.00 do godz. 16.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
7. Innowacyjny Model aktywizacji zawodowej – wprowadzenie modelowych rozwiązań służących skutecznej reintegracji, rehabilitacji zawodowej w oparciu o narzędzia ekonomii społecznej Gryfino, Warsztaty Terapii Zajęciowej. ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino 27.11.2019 od godz. 09.00 do godz. 16.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
8. Organizacja i promocja wydarzeń – co zrobić, aby nasze eventy odniosły sukces. Przelewice, Centrum Aktywności i Dialogu 30.11.2019 od godz. 09.00 do godz. 16.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
9. Skuteczna kampania promocyjna – jak ją zaplanować, zorganizować i zrealizować. Banie, Dom Kultury, ul. Skośna 7, 74-110 Banie 07.12.2019 od godz. 09.00 do godz. 16.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
10. Księgowość i sprawozdawczość w Podmiotach Ekonomii Społecznej Przelewice, Centrum Aktywności i Dialogu 14.12.2019 od godz. 09.00 do godz. 16.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES