Aktualizacja Standardów OWES

Aktualizacja Standardów OWES

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 7 listopada 2019 zmianie uległy Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

poniżej aktualna wersja przedmiotowego dokumentu:

standardy_OWES_11_2019

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania uwag co do jakości świadczonych przez Nasz OWES usług wsparcia na adres mailowy: ces@owes.es. Uwagi można składać także bezpośrednio do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.