Aktualizacja Regulaminu – REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Aktualizacja Regulaminu – REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości wsparcia w ramach wsparcia dotacyjnego OWES przekazujemy w załączeniu zaktualizowany REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020 wraz ze zmienionymi załącznikami.

Przedmiotowe zmiany dotyczą:
1) Karty oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego
2) Wzoru aneksu do umowy o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego
3) Wzoru wniosku o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego
4) Zmiany w Regulaminie Regulaminie i Rekrutacji

SZOWES 2019-2023 Regulamin rekrutacji i przyznawania środków na tworzenie miejsc pracy w PS_mono ver.1

Załącznik nr 4 SZOWES 2019-2023 Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego_mono ver.1

Załącznik nr 12c_SZOWES 2019-2023 Aneks do umowy o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowegomono_ogólna_mono ver.1

Załącznik nr 13_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego_mono ver.1