Relacja ze szkolenia ,,Jak napisać projekt?- szkolenie praktyczne z zasad przygotowania dobrego projektu”

Relacja ze szkolenia ,,Jak napisać projekt?- szkolenie praktyczne z zasad przygotowania dobrego projektu”

Szanowni Państwo,

W dniu 25.01.2020 r., w Stargardzie, odbyło się szkolenie dla uczestników projektu pn. ,,Jak napisać projekt?- szkolenie praktyczne z zasad przygotowania dobrego projektu”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami weryfikacji pomysłu na projekt względem zapisów regulaminu danego konkursu. Omówione zostały praktyczne porady dotyczące zasad konstruowania zapisów projektu. W drugiej części uczestnicy szkolenia przygotowali część opisową oraz cześć finansową wybranego przez siebie projektu. Uczestnikom zostały przedstawione szczegółowe kryteria warunkujące otrzymanie wsparcia oraz omówione zostały wzory wniosków.

Mamy nadzieje, że szkolenie przyniosło wymierne efekty w postaci wzrostu wiedzy. Życzymy powodzenia w aplikowaniu o środki na inicjatywy!”