Szkolenia OWES dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenia OWES dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie OWES dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w ARMiR na podstawie  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich prowadzących uproszczoną księgowość:

Temat szkolenia:  Prowadzenie uproszczonej księgowości w Kołach Gospodyń Wiejskich

Miejsca szkoleń przydzielone są terytorialnie (na szkolenia zapraszamy KGW z danego powiatu, decyduje adres rejestracji)

  1. Powiat pyrzycki – 04.03.2020 g. 16:00 – 20:00, Trener:Wojciech Spychała,Miejsce: CES Przelewice, Przelewice 17 (budynek schroniska, wejście od parkingu przy Ogrodzie Dendrologicznym, biuro OWES w regionie stargardzkim), rekrutacja do 26.02.2020 roku,
  2. Powiat stargardzki – 05.03.2020 g. 16:00 – 20:00, Trener: Wojciech Spychała, Miejsce: CES Stargard, ul. Czarnieckiego 2/3 pok. E, rekrutacja do 27.02.2020 roku, 
  3. Powiat myśliborski – 09.03.2020 g. 16:00 – 20:00, Trener: Zbigniew M. Stafiński, Miejsce:  Myślibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Armii Polskiej 16 (budynek MOK), rekrutacja do 02.03.2020 roku, 
  4. Powiat gryfiński – 09.03.2020 g. 16:00 – 20:00, Trener: Tomasz Piotrowski, Miejsce: Gryfino, ul. Sprzymierzonych 1 (wejście od hali dworca PKP Gryfino), rekrutacja do 02.03.2020 roku, 
  5. Powiat choszczeński – 10.03.2020 g. 16:00 – 20:00, Trener: Zbigniew M. Stafiński, Miejsce: Choszczno, Centrum Ekonomii Społecznej w Choszcznie Zakład Aktywności Zawodowej w Choszcznie, ul. Drawieńska 54 pok. 38 (I piętro), rekrutacja do 03.03.2020 roku.
UWAGA!
– Uczestnicy szkoleń muszą obowiązkowo być wyposażeni w laptopy w celu pracy warsztatowej na dokumentacji księgowej.
– Z jednej organizacji (KGW) można zgłosić maksymalnie 2 osoby.
– Szkolenia są podzielona na powiaty, na danym szkoleniu mogą być przedstawiciele KGW zarejestrowanych w danym powiecie.
– Szkolenia przewidziane są tylko dla uczestników projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim tzn. każde KGW oraz uczestnicy szkolenia muszą wypełnić oprócz formularza szkoleniowego na szkolenie także formularz rekrutacyjny do projektu  SZOWES-OWES w regionie stargardzkim
Szkolenia skierowane są do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w ARMiR na podstawie  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
Wypełnione wnioski szkoleniowe prosimy przesłać na adres: szkolenia@owes.es. 
Kontakt w sprawie szkolenia i rekrutacji: KATSIARYNA SLIADZEUSKAYA, tel. 505 246 189.
Poniżej dokumentacja szkoleniowa z podziałem na konkretne lokalizacje:
Powiat Pyrzycki:
Powiat Stargardzki:
Powiat Myśliborski:
Powiat Gryfiński:
Powiat Choszczeński:
Szkolenia skierowane są do osób, którzy są uczestnikami projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim, poniżej przekazujemy dokumentację rekrutacyjną do projektu. Należy wypełnić Formularz rekrutacyjni Instytucji (KGW) oraz formularze rekrutacyjne osób reprezentujących KGW na spotkaniu (formularze osób fizycznych).  Ponadto należy przesłać skan statutu oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru ARMiIR.