Harmonogram Wsparcia OWES – marzec 2020.

Harmonogram Wsparcia OWES – marzec 2020.

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy harmonogram wsparcia OWES na miesiąc: marzec 2020.

Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciu Uwagi
1. Stały dyżur w biurze w Stargardzie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard
tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es
W każdym tygodniu – środa, oraz piątek. Dodatkowo każdy pierwszy oraz ostatni poniedziałek danego miesiąca. od godz. 09.00 do godz. 14.00 w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
2. Stały dyżur w biurze w Gryfinie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
tel.: 502 570 949, e-mail: ces.gryfino@owes.es
Poniedziałek

Środa

od godz. 09.00 do godz. 15.30
od godz. 09.00 do godz. 15.00
w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
3. Stały dyżur w biurze w Choszcznie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno
e-mail: ces.choszczno@owes.es
Wtorek
Czwartek
od godz. 10.00 do godz. 14.00 w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
4. Stały dyżur w biurze w Przelewicach (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) Przelewice 17, 74-210 Przelewice
tel.: 511 786 302,
e-mail: ces.przelewice@owes.es
Środa

Czwartek

od godz. 09.30 do godz. 15.30
od godz. 09.30 do godz. 16.00
w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
5 Szkolenie „Jak napisać projekt?- szkolenie praktyczne z zasad przygotowania dobrego projektu” Tetyń, sala wiejska 04.03.2020 od godz. 9:00 do godz. 16:00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
6 Szkolenie „Prowadzenie uproszczonej księgowości w Kołach Gospodyń Wiejskich” Przelewice 17, 74-210 Przelewice
tel.: 511 786 302,
e-mail: ces.przelewice@owes.es
04.03.2020 od godz. 16.00 do godz. 20.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
7 Szkolenie „Prowadzenie uproszczonej księgowości w Kołach Gospodyń Wiejskich” Stargard, ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard 05.03.2020 od godz. 16.00 do godz. 20.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
  Szkolenie „Marketing, kształtowanie oferty i komunikacja z klientem przedsiębiorstwa społecznego” ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard
tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es
07.03.2020 od godz. 9:00 do godz. 16:00 szkolenie dla grup inicjatywnych zakwalifikowanych do ścieżki szkoleniowo-doradcze w ramach wsparcia dotacyjnego OWES Szkolenie OWES
8 Szkolenie „Prowadzenie uproszczonej księgowości w Kołach Gospodyń Wiejskich” ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
tel.: 502 570 949, e-mail: ces.gryfino@owes.es
09.03.2020 od godz. 16.00 do godz. 20.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
9 Szkolenie „Prowadzenie uproszczonej księgowości w Kołach Gospodyń Wiejskich” ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno
e-mail: ces.choszczno@owes.es
10.03.2020 od godz. 16.00 do godz. 20.00 rekrutacja otwarta Szkolenie OWES
10 Szkolenie „Uwarunkowania prawne zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego” ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard
tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es
14.03.2020 od godz. 9:00 do godz. 16:00 szkolenie dla grup inicjatywnych zakwalifikowanych do ścieżki szkoleniowo-doradcze w ramach wsparcia dotacyjnego OWES Szkolenie OWES
11 Szkolenie „Pisanie biznes planu oraz zasady wydatkowania i rozliczanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych” ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard
tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es
21.03.2020 od godz. 9:00 do godz. 16:00 szkolenie dla grup inicjatywnych zakwalifikowanych do ścieżki szkoleniowo-doradcze w ramach wsparcia dotacyjnego OWES Szkolenie OWES