Pakiet narzędzi antykryzysowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

Pakiet narzędzi antykryzysowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze trudności w prowadzeniu działalności przez podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne z uwagi na trwające ograniczenia związane z trwającą epidemią koronawirusa – przedstawiamy aktualne, dostępne dla organizacji narzędzia wsparcia.

Po pierwsze: Tarcza antykryzysowa

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

  1. Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
  2. Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
  3. Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
  4. Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
  5. Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł,


Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

  • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
  • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
  • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw
  • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
  • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
  • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
  • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
  • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
  • Wprowadzimy odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych.
  • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
  • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
  • Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
  • Odroczenie danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
  • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
  • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
  • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
  • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK  – od 1 lipca 2020 r.
  • Przesunięcie płatności za media.
  • Ochrona konsumentów.
  • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
  • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

więcej informacji:
Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

Po drugie: Opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorca, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

a) odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
b) zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

więcej informacji:
Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Po trzecie: Opłacenie podatków: PIT/CIT/VAT

Istnieje możliwość złożenia wniosek o odroczenie terminu płatności.

więcej informacji:
Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Po czwarte: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada wsparcie instytucji kultury

Wsparcie państwa dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury, a także firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wzrost środków na pomoc socjalną dla artystów oraz dodatkowe wsparcie na rozwój nowych form udostępniania kultury w sieci i aktywizację po przywrócenia działalności – to elementy tarczy antykryzysowej dla ludzi i instytucji kultury.

więcej informacji:
MKIDN: Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury

Po piąte: Działania antykryzysowe dla organizacji pozarządowych realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obejmują m.in.:

  1. finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
  2. finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom)
  3. wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
  4. zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne.
  5. czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
  6. uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

więcej informacji:
Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z EFS

Po szóste: Narodowy Instytut Wolności z informacjami dla beneficjentów programów horyzontalnych instytutu
COVID 19: Informacja dla beneficjentów programów NIW: FIO, PROO, ROHiS i Korpus Solidarności

Po siódme: Działania pomocowe projektowane przez Związek Banków Polskich
Związek Banków Polskich przedstawił pakiet działań dla klientów, w tym umożliwienie im odroczenia spłat rat na 3 miesiące oraz inne formy wsparcia.

Po ósme: Wsparcie TISE
Fundusz TISE SA – pożyczkodawca podmiotów ekonomii społecznej rozpatruje wnioski o pożyczki bez zmian, na bazie dotychczasowych dokumentów. Możliwe jest udzielenie pożyczki na poprawę bieżącej płynności finansowej – nic się pod tym względem nie zmieniło, poza faktem, że pożyczkodawca trochę więcej o możliwy impakt obecnej sytuacji. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy – nic się w tu również nie zmienia.

i na koniec wsparcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego:
z dniem 16.03.2020 w Zespole OWES wprowadzony został modelu pracy zdalnej. Oznacza to, że będzie nas mniej w terenie, jak również odwołane zostaną stałe dyżury w biurach terenowych. Nie zmienia to zakresu naszego wsparcia. Jesteśmy dla Was jak zawsze w pełnej dyspozycyjności za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych. Zachęcamy do indywidualnego kontaktu z naszymi Doradcami i Animatorami. Jednocześnie, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o ograniczenie wizyt w naszych siedzibach do niezbędnego minimum (zachęcamy do uprzedniego skontaktowania się z naszym Zespołem celem weryfikacji dostępności poszczególnych członków naszego personelu) i wykorzystanie do bieżącej komunikacji z naszym Zespołem kanałów teleinformatycznych. Wszelkie dane kontaktowe do naszego Zespołu znajdziecie na naszej stronie: https://owes.es/nasz-zespol/