Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Szanowni Państwo,

Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, ogłosił propozycję działań osłonowych dla organizacji pozarządowych.

Działania osłonowe obejmą:

 • Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT – wydłużenie terminu do 31 lipca br. Ministerstwo Finansów proponuje, by dotyczyło to podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także  podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
 • Ułatwienia dla organizacji realizujących zadania zlecone przez organy administracji publicznej (przedłużenie termin na złożenie sprawozdania, przedłużenie termin na rozliczenie dotacji, uznanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały odwołane w w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.
 • Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (analogicznie do rozwiązania przyjętego w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej).
 • Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności – uruchomiony zostanie nowy program wsparcia doraźnego z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, w tym:
  a. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
  b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
  c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
  d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;
 • Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.

Przeczytaj więcej:

Wystąpienie Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego: Tarcza antykryzysowa dla III sektora

Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi organami administracji publicznej w celu omówienia przeszkód w realizacji zadań publicznych zaistniałych w związku z epidemią koronawirusa.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z potrzebą dostosowania się do zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zadecydowaliśmy, iż z dniem 16.03.2020 w Zespole OWES wprowadzony został modelu pracy zdalnej. Oznacza to, że będzie nas mniej w terenie, jak również odwołane zostaną stałe dyżury w biurach terenowych. Nie zmienia to zakresu naszego wsparcia. Jesteśmy dla Was jak zawsze w pełnej dyspozycyjności za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych. Zachęcamy do indywidualnego kontaktu z naszymi Doradcami i Animatorami. Jednocześnie, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o ograniczenie wizyt w naszych siedzibach do niezbędnego minimum (zachęcamy do uprzedniego skontaktowania się z naszym Zespołem celem weryfikacji dostępności poszczególnych członków naszego personelu) i wykorzystanie do bieżacej komunikacji z naszym Zespołem kanałów teleinformatycznych.
Wszelkie dane kontaktowe do naszego Zespołu znajdziecie na naszej stronie:  https://owes.es/nasz-zespol/